หน้าแรก | กฏข้อบังคับสมาคม | ประวัติสมาคม | ติดต่อเรา
    สมาคมศิษย์เก่าเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
   ST. LOUIS ALUMNI ASSOCIATION

  = ศิษย์เก่าฯดีเด่น ปี พ.ศ. 2556

  1. นายธีระชัย                         เบญจศิริวรรณ              ซ.ล.     2103    รุ่น  15  
  2. นายถิตบัณฑูรย์                  สืบสมาน                     ซ.ล.     1425     รุ่น  16  
  3. นายแพทย์ชัยฤกษ์              ลิมปวัฒนศิริ                 ซ.ล.     1586     รุ่น  17  
  4. รศ.รุ่งจรัส                          หุตะเจริญ                    ซ.ล.     1795     รุ่น  19  
  5. นายกมล                           ธีรเวชพลกุล                 ซ.ล.     4146     รุ่น  22  
  6. นายแพทย์สยาม               เลิศพิทักษ์สินชัย             ซ.ล.     4229     รุ่น  22
  7. พระราชภาวนาพิธาน                                             ซ.ล.     5265     รุ่น  27