หน้าแรก | กฏข้อบังคับสมาคม | ประวัติสมาคม | ติดต่อเรา
    สมาคมศิษย์เก่าเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
   ST. LOUIS ALUMNI ASSOCIATION

  = ศิษย์เก่าฯดีเด่น ปี พ.ศ. 2557

สมาคมศิษย์เก่าเซนต์หลุยส์  ฉะเชิงเทรา

ศิษย์เก่าดีเด่น  งาน  SLC  HOMECOMING  DAY  2014

31  มกราคม  2558

ณ  โรงเรียนเซนต์หลุยส์  ฉะเชิงเทรา

..................

 

  1. พลตำรวจตรีกฤษฎา         ไวยวุฒิธนาภูมิ      ซ.ล.1155   รุ่น 15 
  2. นายวิเชียร                         ธุวิรัตน์                 ซ.ล.2388   รุ่น 16 
  3. นายสัมพันธ์                     สิทธิกร                 ซ.ล.4145   รุ่น 21 
  4. นายสมชาย                       ยังพิทักษ์               ซ.ล.4314   รุ่น 22 
  5. พันเอกพัฒนพงศ์              ยี่สารพัฒน์            ซ.ล.3611   รุ่น 22 
  6. นายสุรชาติ                       แก้วศิลา                ซ.ล.3804   รุ่น 23 
  7. พลตรีชิติสรรค์                  สุขเกตร                ซ.ล.2792   รุ่น 24