แผนที่

โทร : 038-535481,038-535485 โทรสาร : 038-535487

ที่อยู่ : โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 128 ถ.ศุภกิจ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000