แผนที่

โทร : 038-535-481 แฟกซ์ : 038-535-484

ที่อยู่ : โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 128 ถ.ศุภกิจ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000