หน้าแรก | ประวัติสมาคม | สมาชิกสมาคม | คณะกรรมการ | ติดต่อสอบถาม
  • นายกสมาคมฯ
  • สาส์นจากนายกสมาคมฯ
  • ผลงานของสมาคมฯ
       - ปี 2552
       - ปี 2554
       - ปี 2555
       - ปี 2556
  • ข้อบังคับ
  • ได้อะไรจากการเป็นสมาชิก


  • คุณธนเดช จิตพิทยานุภาพ
    นายกสมาคมฯ ปีการศึกษา 2548-ปัจจุบัน

     
  • ข่าวจากสมาคม


  • กิจกรรมสมาคม
  • Copyright 2010-2012 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
    128 ถ.ศุภกิจ ต. หน้าเมือง อ. เมือง จ. ฉะเชิงเทรา 24000